15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komenda Garnizonu

Komenda Garnizonu Szczecin mieści się w kompleksie koszarowym 15 WOG,

ul. Narutowicza 10 a. Wejście od ul. Potulickiej.


Komendantem Garnizonu Szczecin jest ppłk mgr inż. Mieczysław SPYCHALSKI


W sprawach dotyczących ceremonii pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej prosimy o kontakt

tel. 695 356 556 lub osobiście.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych